UDRŽOVACÍ ŘEZY STROMŮ

– Zdravotní řez stromů je celkové ošetření koruny stromu, kdy je kladen velký důraz na prodloužení životnosti a perspektivy jedince na stanovišti. Odstraněné suchých větví či mechanicky poškozených, řez křížících se větví, odstranění poškozených větví,

– Bezpečnostní řez stromů je odstranění suchých nebo mrtvých větví či silně mechanicky poškozených tak aby byla zajištěna provozní bezpečnost v okolí stromu. 

– Redukční řez stromů je řez kterým stabilizujeme strom nebo redukujeme tzv. obvodově pro snížení těžiště a tím celkovému snížení namáhání od koruny na kmen. Jen odborník je schopen provést redukční řez co nejšetrněji tak aby strom mohl dále prosperovat.

VÝCHOVNÝ ŘEZ STROMŮ

Výchovným řezem lze předejít nákladnějším a destruktivnějším řezům již vzrostlých stromů. Ve své podstatě se jedná o zdravotní řez mladého stromu kdy už v počátcích potlačíme růstové defekty a strom vytvoří zdravou korunu bez defektů.

 

ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

 

Vypěstujeme zdravou korunu ovocného stromu stejně jako provedeme každoroční udržovací řez. Cílem řezu ovocných stromů je zdravá (dobrá forma, provzdušněnost, …) koruna. I několik let neudržované ovocné stromy se dají v mezích zachránit.

 

 

HLAVOVÝ ŘEZ A OSTATNÍ SPECIÁLNÍ ŘEZY STROMŮ

Pokud strom dosáhne stavu kdy není možné ho stabilizovat žádným z ošetřujících řezů stromů je možné u některých druhů stromů realizovat tzv. Hlavový řez. Strom po letech opakované péče vytvoří hlavy na konci větví a strom může dále na stanovišti plnit svojí funkci.

PŘÍRODĚ BLÍZKÝ ŘEZ STROMŮ

 

Moderní, a pro někoho kontroverzní, pojetí řezu stromů. Tímto řezem napodobujeme stav odlomení větvě například při vichřici. Z pravidla se tento řez provádí v parcích či zámeckých zahradách kde je vyžadován přírodní vzhled stromů.

 

CERTIFIKOVANÝ EVROPSKÝ ARBORISTA (ETW) – ZÁRUKA ODBORNOSTI

 

Máme certifikát ETW (European Tree Worker), který zaručuje tu nejvyšší odbornost potřebnou k rizikovému kácení stromů. Máme několikaletou praxi v péči o stromy v Čechách.

Na veškeré rizikové kácení jsme řádně pojištění.