Díky naším mnohaletým zkušenostem a neustálým vzděláváním se v oboru arboristika jsme schopni ošetřit památné stromy a stromy senescentní, které vyžadují odlišný zásah a péči.

Ne vždy je nutné vše kácet!


POZOR! Při poptávce kácení se ujistěte, že má daná firma platné pojištění, certifikáty ETW nebo ČCA stromolezec a osvědčení o provádění výškových prací a prací s motorovou pilou! 


Cena

Nacenění ošetření památného stromu děláme osobně na místě, nikdy ne z fotek.


Pro lepší představu kolik je u nás památných stromů a kde:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/


CERTIFIKOVANÝ EVROPSKÝ ARBORISTA (ETW) – ZÁRUKA ODBORNOSTI

Máme certifikát ETW (European Tree Worker), který zaručuje tu nejvyšší odbornost potřebnou k rizikovému kácení stromů. Máme několikaletou praxi v péči o stromy v Čechách.

Na veškeré rizikové kácení jsme řádně pojištění.