Hodnocení stavu stromů jak v parcích, zámeckých zahradách tak i u Vás na pozemku.To že je strom „zelený“ neznamená, že je zdravý a stabilní!

Posudek hodnotí zdravotní stav jedince, jeho perspektivu, vitalitu, stabilitu atd… Další částí posudku je navržení ošetření či víceletý plán aby byl strom stabilizován. Například zapěstování sekundární koruny – častý případ v ČR.

Ceny odborného posudku/dendrologického průzkumu se pohybují mezi 150 – 2000 Kč/ks

Cena je závislá na počtu stromů a zda je nutné posudek provádět na základě prohlídky koruny z lana či ze země.

Příklad odborného posudku


  1. Grafická část

– Digitální (pdf) plán situace se zaměřením dřevin


  1. Tabulková část (pokud to počet dřevin vyžaduje) – bodový popis jednotlivých vlastností dřevin

– Základní  měření stromů (výška, obvod kmene)

– Stav (vitalita, fáze dospělosti, perspektiva,atd .)

– Návrh ošetření či víceletý plán udržby


  1. Fotografická část

– Fotodokumentace jednotlivých stromů

– Fotodokumentace stromů určených ke kácení

– Fotodokumentace defektů

– Návrh nových výsadeb za pokácené stromy


  1. Textová část 

– Popis situace – stanoviště stromů, popis oblasti, obecně stav stromů v posuzované oblasti

– Metodika měření a vysvětlivky zkratek

– Návrh pěstebního zásahu na základě odborného posudku